Mediation is een legitieme en super alternatief  als optie om geschillen op te lossen en wij zullen u uitleggen waarom.

Mediation is een alternatieve manier  om meningsverschillen tussen de partijen op te lossen. Zo zijn er nog verscheidene vormen van alternatieve manieren om een geschil op te lossen zonder dat u hiervoor naar een rechtbank hoeft. Zo bestaat er arbitrage, bij de meeste mensen bekend als bijvoorbeeld "de RIjdende Rechter". Mediation is een proces dat sneller en minder prijzig is dan als wij voor de rechter moeten verschijnen. Er is nog een voordeel, Mediation kan afbraak van interpersoonlijke relaties voorkomen.

De mediator heeft als  rol hierin is van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde, dit betekent dat een mediator geen  voorkeur zal hebben voor een van partijen die aan tafel deelnemen aan het mediationproces.

De mediator gaat de communicatie begeleiden, en gezamenlijk gaan deelnemende partijen de oplossing van het probleem vinden. Enkele kenmerken van mediation zijn: zelfbeschikking en autonomiteit.  

 

Waarom zijn we een goede optie voor u ? 

 • Een vertrouwelijke en kwalitatief goede mediator.
 • Deskundig advies op fiscaal en financieel gebied
 • Expert in arbeids-en zakelijke conflicten
 • Gratis intakegesprek via online
 • U kunt vooraf een vast uurtarief afspreken of trajectprijs

Een vertrouwelijke en kwalitatief goede mediator.

Een mediator die ingeschreven staat in het MfN register, oefent een beschermd beroep uit en staat voor kwaliteit. De MfN mediator komt niet zomaar in het register. Extra examens en coaching/training gaat er aan vooraf. Bovendien moet de mediator zich houden aan het reglement van de MfN, geschillenafwikkeling , periodieke audits laten uitvoeren en kennis up-to-date houden. Hierdoor kan het MfN bureau instaan voor kwaliteit. 

Wij zijn een geregistreerd kantoor met een MfN accreditatie en gaan op zeer korte termijn, uiterlijk eind juli 2021, ook een VAN accreditatie krijgen. 

Er zijn diverse segmenten of specialisaties waar de mediator zich kan onderscheiden van andere MfN mediators, bijvoorbeeld in ons geval Arbeidsmediator en zakelijke conflicten.

Bij de VAN, wat staat voor vereniging van arbeidsmediators Nederland zijn alleen MfN mediators geregistreerd die extra scholing hebben gedaan om zich als specialist op te werpen op gebied van arbeidszaken. Ook daar zijn strikte eisen aan verbonden en extra training is hieraan vooraf gegaan. 

Onze link naar MfN:

https://mfnregister.nl/.../UlIxVHVKZnFRZzBlbXphdVJEZkxDZ.../

 

Wij laten het aan partijen zelf over welke voorkeur van mediation zij prefereren. Via online mediation of door elkaar onder toezicht van de mediator in een gefaciliteerde setting op neutraal terrein bij het mediation proces te laten begeleiden.

Specialist In Zakelijke conflicten

 • Conflicten over fusies en overnames
 • Conflicten met OR
 • Conflicten met de overheid over bestemmingsplannen of vergunningen.
 • Conflicten met vorderingen
 • Conflicten over prijs/kwaliteit
 • Conflicten met huurder/verhuurder
 • Conflicten over merkenrecht
 • Conflicten over franchising en andere overeenkomsten

 

Specialist in Arbeidsconflicten

 • Conflicten over inhoud/naleving Arbeidsovereenkomsten
 • Interculturele verschillen op de werkvloer
 • Discriminatie/seksuele intimidatie
 • Conflicten i.v.m. langdurig verzuim
 • Conflicten i.v.m. dreigend ontslag
 • Conflicten i.v.m. sanering/sociaal plan
 • Conflicten overtreding CAO
 • (mis)communicatie op de werkvloer
 • Conflicten disciplinaire issues
 • Conflicten loopbaanplanning
 • Overige arbeidsconflicten

 

Lid van GAM:

https://groeparbeidsmediation.nl/over-de-groep/

 

Lid van VAN:

https://www.arbeidsmediation.nu/

 

Wat kost een mediationtraject ?

Hierover zijn wij transparant. Ons uurtarief kan al vanaf € 75 per uur voor arbodiensten, verzuimkwesties. Zakelijke conflicten vanaf   140 per uur. Een sessie duurt 1,5-2 uur.

Normaal duurt een mediation 6,5 -10 uur en is afhankelijk van de casus en wie de kosten zal gaan dragen,

Betaald een partij deze kosten of zijn er andere afspraken gemaakt.

Geschillen worden doorgaans binnen 3-6 weken opgelost.

Overige conflicten 

 • Overheid en bedrijven
 • Overheid en burgers
 • Reclassering en werk
 • Schuldsanering en eisers
 • Ruzie met de buren

Vertrouwenspersoon

 • ongewenste omgangsvormen, zoals machtsmisbruik  en discriminatie in welke vorm dan ook
 • integriteitskwesties , zoals fraude, belangen verstrengeling, diefstal, ambtsdelicten, zware strafbare delicten op werk

 

Wij zijn gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon.

 

Meer weten over LVV ?

https://www.lvvv.nl/

 

 

 

Heeft u een geschil , promotie-en/of doorgroeimogelijkheden die beloofd waren weer niet waargemaakt ? Is er sprake van slechte arbo omstandigheden en hoog ziekteverzuim ? Zijn er problemen op de werkvloer die dreigt te gaan escaleren tot (on) oplosbare patstellingen ? Komt u er niet met de overheid of een leverancier uit ?

Wellicht dat beide partijen nadenken of het niet de moeite waard loont om vroegtijdig een mediator in te schakelen.